Carta de serveis

“La Carta de Serveis de Treball social sanitari” emmarca quins serveis professionals i quines han de ser les prestacions que ha d’oferir el treball social, des del seu àmbit competencial, responent a les necessitats i demandes de la població detectades des de l’entorn sanitari.

Ha estat el resultat de la reflexió, del treball i de la posada en comú d’un grup de professionals de treball social de l’ICS que, amb l’aportació de les seves experiències en el camp de la salut i en els diferents nivells assistencials, han fet possible consensuar la cartera de serveis.

El document que a continuació us compartim pretén ser una eina útil per tots els treballadors i treballadores socials, així com per a la resta de professionals de salut i altres, i una eina facilitadora per garantir la continuïtat del procés assistencial. I a la vegada, pretén ser un instrument per a la relació amb els usuaris i amb els serveis que també presten serveis a les persones. També un instrument més per a la gestió dels serveis sanitaris doncs facilita l’establiment de protocols i processos de treball tenint en compte el fet diferencial de la pràctica del treball social sanitari segons territori i servei.

Carta Serveis Treball Social Sanitari ICS

Anuncis