Grup de Millora de Treball Social entre Serveis Socials i Salut

Al districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona, s’ha fet un treball amb professionals de serveis socials i d’atenció primària de salut, ja que hi havia la necessitat compartida de millorar el treball conjunt entre els dos sistemes (Salut i Serveis Socials).

Existien algunes dificultats en els nivells de coordinació i treball conjunt entre serveis que no afavorien una comunicació fluida i un clima de suficient confiança pel treball conjunt.

El Grup de Millora s’emmarca en un procés de treball més ampli iniciat amb els nivells de direcció dels dos sistemes. L’abril de 2017 es va fer una primera reunió al Centre de Serveis Socials Cotxeres de Sants i es va apuntar la necessitat de crear espais de treball a diferents àmbits:

  • L’espai de direccions que, a més de trobades de districte, poden ser puntualment per zones.
  • El grup de millora en treball social per a dissenyar una proposta de protocols de treball i millora de la relació en l’activitat de coordinació entre els Centre de Serveis Socials (CSS) i els Centres d’Atenció Primària (CAP).

Amb aquest treball es pretenia:

  1. Definir circuits i canals de coordinació entre serveis.
  2. Generar bona dinàmica de treball i confiança.

I per fer-ho, calia específicament:

  • Millorar el coneixement dels professionals i els equips.
  • Definir circuits de relació per coordinació de casos de Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) i casos urgents o de gran complexitat.
  • Posar-los en funcionament i avaluar-los a curt termini.

Metodologia

Es va crear una comissió mixta operativa, formada per professionals de CSS i dels CAP per elaborar una diagnosi compartida de la situació actual de relació entre serveis mitjançant metodologia DAFO, a partir de les reflexions del grup de treball.

Continua llegint

Anuncis
Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a , , ,

Programa d’Atenció al Domicili a l’Alta Hospitalària (PADAH)

El Programa d’Atenció al Domicili a l’Alta Hospitalària (PADAH) és un programa que neix des de la Unitat de Treball Social de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva amb l’objectiu de donar resposta a les persones que, per motiu de salut, han patit una davallada funcional i a l’alta hospitalària necessiten reorganitzar-se per poder ser ateses al domicili. El programa, s’implementa amb el suport i el  finançament dels Ajuntaments que hi participen i que aporten la cartera d’hores de Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) perquè es puguin gestionar des de l’àmbit de la salut.

El projecte s’inicia com a prova pilot a Calella el setembre de 2016 i, gràcies  al seu èxit, s’ha acabat implementant al municipi ampliant-se progressivament a altres municipis com Malgrat de Mar, Pineda de Mar  i Tordera. Durant aquests dos anys s’ha ates a 193 persones i s’ha gestionat una cartera de 2.780 hores.

La clau del programa rau en la capacitat de donar una resposta de forma immediata al ciutadà ja que el procés s’inicia en el moment en que es detecta la necessitat des de l’àmbit sanitari, concretament des de l’hospital i previ a l’alta hospitalària. El fet que es detecti i es gestioni el servei des de l’àmbit de la salut permet que la resposta sigui més ràpida i que es pugui gestionar el cas des del primer dia, no només prestant un servei de suport personal a domicili temporal (màxim 45 dies) sinó també fent la gestió de tot el cas des de l’atenció primària de salut intervenint amb la persona/ família per reorganitzar-se, donar resposta a la nova situació de davallada i fent educació en hàbits de salut o oferint pautes i recursos de suport.

Quan la necessitat es detecta des de l’àmbit de la salut i s’ha d’activar el servei des de l’àmbit social, aquest impàs entre dues estructures diferents, sovint fa que hi hagi un tall en la continuïtat assistencial; amb el PADAH, s’aconsegueix doncs una continuïtat en l’atenció de la persona que fa que estigui acompanyada i atesa des de l’hospital a casa. Així doncs els serveis de suport solen començar l’endemà de l’alta hospitalària i la treballadora social sanitària (TSS) del CAP fa el seguiment des de l’inici. Sobre elles recau la gestió del cas i la intervenció per acompanyar a la família a ajustar-se a la nova situació i facilitar la coordinació entre l’empresa de serveis per una banda,  i per l’altra, amb els Serveis Socials municipals si és necessari. En funció de les necessitats que detecta la TSS en cada cas, pot ampliar o reduir els serveis de suport a domicili i pot donar pautes a la treballadora familiar.

El fet que participin en el programa els serveis hospitalaris, sociosanitaris, l’atenció primària sanitària i social, permet, no tant sols mantenir aquest contínuum assistencial, sinó l’augment de fluxos entre les diferents estructures i nivells assistencials que sovint ofereixen una atenció parcial des del prisma del seu servei

L’objectiu és fer una atenció més centrada en la persona treballant des dels diferents serveis.

Això comporta, en el cas del PADAH de la zona de l’Alt Maresme, que s’interrelacionin diferents empreses del sector sanitari (Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Institut Català de la Salut, Consorci Sanitari del Maresme,..) i del sector social (Ens locals- Ajuntaments) i empreses de serveis (empreses SAD en conveni amb cada Ajuntament).

En cada un d’aquests municipis hi ha una assignació pressupostària diferent i unes característiques del territori que fan que el programa, sigui en essència el mateix, però que hi entrin en joc diferents aspectes. Un dels objectius és que el programa passi a ser un programa comarcal.

A la  taula podem veure les dades dels 4 municipis en els quals s’ha implementat el programa fins a 30 d’agost de 2018.

Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a , , , ,

Sistemes de registre en l’atenció social sanitària

A l’octubre de l’any passat vam fer referència a la  Formació en sistemes de registre ,ja que és un element clau per tenir la cura adequada en el tractament de la informació que facilita el pacient en l’entorn de la consulta, especialment quan implica la coordinació amb altres serveis aliens , on cal tenint molt present la legislació de protecció de dades. En aquest sentit, en 2017 vam fer l’entrada Presentació del projecte intersocial, al febrer següent recollíem el pilotatge iniciat a Barcelona a l’entrada Intercanvi de dades entre salut i serveis socials i a l’abril la presentació que us vam titular Crònica d’una jornada IV: Ètica en el registre de les dades socials.

Aquest any s’han realitzat a la Gerència de la Metropolitana Nord dues edicions de nivell avançat de l’actualització de registre de treballadores  socials sanitàries (TSS) que ha inclòs un curs de perfeccionament / avançat i, dues edicions més per als professionals que s’han incorporat de nou als centres d’atenció primària. Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a

Nou equip a la Revista de Treball Social (RTS)

Aquest  4 de setembre ha pres possessió el nou equip de la Revista de Treball Social (RTS),  editada pel Col·legi Oficial de treball Social de Catalunya.

La RTS és una publicació quadrimestral de caràcter científic i professional on, en cada edició, s’aborden temes que són de gran interès dins de l’àmbit del treball social. Cada quatre anys es renova l’equip de redacció.

El primer número publicat pel Col·legi, coincidint amb la seva fundació, va ser l’any 1982. Actualment podeu accedir en línia a  tots els números de la revista , tant en català com en castellà, editats a partir de 2006. També es pot trobar una selecció dels articles publicats traduïts a l’anglès. Continua llegint

Publicat dins de General | Etiquetat com a

Reserveu agenda!

El mes d’octubre ens ofereix diferents esdeveniments d’interès.

El dia 9, a la seu de la Camfic, i organitzat pel grup d’atenció domiciliària, es farà la jornada  “A la residència, com a casa?”. Recordar les jornades anteriors recollides en el blog   l’Atenció domiciliària a l’Atenció primària de salut: Models d’atenció centrat en les persones El cuidador: Eix del model d’atenció sociosanitària a domicili.

El 17 i 18 d’octubre es realitza el III Congrés Serveis Socials Bàsics, sota el lema “Acompanyament professional, transformació col·lectiva”.

El mateix dia 17, es realitza XIII Jornada de Treballadors Socials del Departament de Justícia . Continua llegint

Publicat dins de Jornades i Congressos

Crònica d’una jornada X: Recopilació amb ritme de rap

Des el març passat, que vam presentar la I crònica de la jornada  Teixint l’atenció Social Sanitària teixim vincles, hem anat explicant les  aportacions que s’hi van realitzar. Així, us hem explicat el  Procés d’Atenció Social Sanitària (PASS),  la força dels grups i la importància de reflexionar sobre  Ética en el registre de les dades socials.

Hem parlat de Salut comunitària i treball social sanitari ,de la Intervenció de treball social sanitari en incidents amb múltiples afectats  i de l’esforç per elevar l’activitat realitzada amb el Treball Social Sanitari que s’explica.

Hem recollit el treball  realitzat per les TSS de l’àmbit hospitalàri per mesurar la Complexitat de la intervenció social en adults a l’atenció hospitalària Continua llegint

Publicat dins de atenció especializada, atenció primària ICS, hospitals ICS, Jornades i Congressos | Etiquetat com a

Crònica d’una jornada IX: El treball social relacional amb persones i famílies

En l’època que vivim sembla haver-hi consens, polític i social, en la necessitat d’incorporar en els nostres serveis l’atenció centrada en la persona. La Dra. Josepa Cardona, professora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en la seva conferència inaugural  a la jornada Teixint l’atenció Social Sanitària teixim vincles ,ens va proposar pensar també  posant el focus en la relació d’ajuda que es produeix entre la persona i la treballadora social.

Aquesta mirada en la relació d’ajuda implica que necessitem introduir canvis en la manera de relacionar-nos, sentir i treballar amb les persones en treball social i situar-nos professionalment en una relació d’ajuda col·laborativa desplaçant el paper de l’expert de la pràctica professional. Continua llegint

Publicat dins de atenció especializada, atenció primària ICS, hospitals ICS, Jornades i Congressos | Etiquetat com a ,

L’Atenció primària eix vertebrador del sistema de salut

L’any passat   publicàvem l’entrada l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària impulsa el treball social sanitari  i ens fèiem reso  que la Conselleria de Salut donava a conèixer el que  podríem considerar la Reforma de la Reforma de  l’Atenció Primària de Salut,  ja que suposa la revisió i actualització de l’anterior Reforma de l’atenció primària (RAP), que es va iniciar l’any 1985  i que va suposar la incorporació dels i les treballadores socials sanitàries (TSS) als equips d’atenció primària de salut.

L’actualització del model i la nova Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (Enapisc) era imprescindible perquè els canvis demogràfics, epidemiològics i culturals obliguen a adaptar l’enfocament d’atenció a les necessitats de la ciutadania. I també per la necessitat de completar el desenvolupament d’aspectes tan importants com la salut comunitària o la recerca en l’atenció primària de salut.

La missió de l’Enapisc és impulsar un nou model de l’atenció primària i salut comunitària fonamentat en el concepte integral de salut, que n’inclogui els determinants socials i que la consolidi com a eix vertebrador del sistema públic de salut, de manera que contribueixi a resoldre les necessitats de les persones des de la proximitat, atenent la realitat del seu entorn.

Ara s’ha presentat el document executiu que dóna un marc conceptual a les propostes presentades pel Conseller de Salut i el director del Servei Català de la Salut el passat mes de maig de 2017. Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a

Tallers de Salut Jove a Oliana

Enguany l’equip de Comunitària del CAP d’Oliana, format per la treballadora social sanitària, Laia Capel, la metgessa de família Inma Vila, l’ infermera Núria Gardeñas i la Bet Vila, administrativa del centre,  han apostat d’una manera forta pels joves i adolescents de la població, donant com a resultat el Catàleg “Salut jove”.

Aquest catàleg, resultat de l’ esforç, complicitat i treball en equip  d’agents d’arreu del territori,  amb l’aixopluc i coordinació de l’Ajuntament d’ Oliana,  treballarà amb responsabilitat comuna  tot un seguit d’actuacions adreçades tant als joves com al seu entorn més proper: famílies i la comunitat educativa.

Diferents projectes podem trobar a la Guia, per exemple, des de l’Oficina Jove s’aposta per oferir eines que contribueixin a la promoció de la salut jove i l’enfortiment dels factors de protecció i habilitats socials. Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a , ,

Treball Social Sanitari a l’Anoia

Oriol Imbernon, treballador social sanitari (TSS) del Servei d’Atenció Primària de l’Anoia (SAP) de l’Institut Català de la Salut, va presentar el passat mes de maig una comunicació oral que portava per títol “El trabajo social sanitario en la comarca de la anoia. Evolución histórica y resultados de intervención de 2015 a 2017” en el marc del XIII Congreso Estatal de la Asociación Trabajo Social y Salud que vam resumir a l’entrada del blog Treball Social Sanitari: trobada a Pamplona Continua llegint

Publicat dins de General, Jornades i Congressos | Etiquetat com a