Dia Europeu de la Mediació

Com cada any el dia 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació. Aquesta data no és casual, és la data en què -ara ja fa 20 anys- es va publicar la Recomanació núm. R (98) 1 per tal de promoure la mediació als estats membres de la Unió Europea.

La mediació és un sistema de gestió de conflictes no adversarial on una tercera persona imparcial i neutral -el mediador/a- ajuda a dues o més parts a trobar solucions acordades entre elles, per tal de posar fi a les seves controvèrsies. La participació en la mediació és totalment voluntària i confidencial. En tot cas, les parts podran validar jurídicament el resultat dels acords.

Durant els darrers anys la mediació s’ha anat implementant exponencialment, ja no només dins l’àmbit familiar, sinó també en àmbits tan diversos com l’escolar, l’esportiu, de les organitzacions el d’accidents de trànsit, entre d’altres.

Però un dels àmbits on la mediació té un paper primordial, és sens dubte en les organitzacions sanitàries. En els centres de salut sorgeixen conflicte de diversa índole. Per una part poden aparèixer conflictes intrafamiliars relacionats amb la cura d’una persona gran, en diverses temàtiques com les relacionades amb l’ingrés a cures pal·liatives, atenció a salut mental, unitats de cures intensives, o en el cas de menors, especialment en situacions de divorci i/o adopció. També sorgeix la problemàtica comunicativa entre professionals i usuaris que entre altres motius poden ser derivades de la diversitat cultural, percepció de tracte incorrecte, demores en l’atenció o de mala praxi. I finalment també poden existir conflictes derivats  de desavinences o competitivitat entre grups o equips, o manca d’habilitats comunicatives entre comandaments i els professionals, els quals poden mermar la correcta atenció als usuaris. Finalment també la mateixa convivència dels professionals és un factor que pot derivar en conflictes interpersonals. Continua llegint

Anuncis
Publicat dins de General, Jornades i Congressos

Presentació de la Cartera de Servicios de Trabajo Social Sanitario

Més de 200 treballadors socials van acudir a la presentació de la “Cartera de Servicios de Trabajo Social Sanitario”, el passat 18 desembre, a la seu del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a Madrid. Es va comptar,entre d’altres, amb la presència de representants de les universitats, col·legis professionals de treball social i del Consejo General del Trabajo Social.

El document , impulsat per la Asociación Española de Trabajo Social y Salud (AETSYS) que, com a societat científica, té entre les seves finalitats promoure l’estudi i el desenvolupament científic tècnic del treball social en l’àmbit de la salut, ha estat realitzat per un grup d’experts entre els quals s’inclouen treballadors/es socials sanitàris (TSS) de l’ICS .

És un document de consens que pretén servir de base per les actuacions dels professionals especialitzats en treball social sanitari que Continua llegint

Publicat dins de General | Etiquetat com a

Taula de Salut Mental de la comarca de les Garrigues

El passat 14 de desembre es va dur a terme l’acte de presentació de la Taula de Salut Mental de les Garrigues . L’objectiu  és oferir una actuació més eficaç envers la salut mental a la comarca, tant des de l’àmbit assistencial com social i laboral. A través d’aquesta Taula també es pretenen coordinar els diferents agents que hi participen.
Elaborar una guia dels recursos en salut mental a la comarca a través de grups de treball i conèixer  els protocols d’actuació, són les primeres tasques es duran a terme.
A la presentació hi van participar representants territorials de l’administració, que van destacar la importància i utilitat de la Taula per treballar de forma transversal i poder articular de forma conjunta les línies d’actuació en l’àmbit de la salut mental a les Garrigues.
La Taula està estructurada amb quatre nivells de participació: Coordinació, Grup motor, Grups de treball i Mesa institucional. Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a , , , ,

El blog continua creixent

El març del 2015 vam iniciar aquest blog amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca de les treballadores socials sanitàries  tant a l’atenció primària com a l’hospitalària  de l’ICS.
Hem recollit  la producció generada en els últims anys (les primeres jornades de treball social sanitari daten de 1997) i documents d’interès consultables a la biblioteca.

Restem molt agraïdes a la rebuda del blog . Ens han visitat de diferents països. En el 2017 hem fet 68 entrades i hem duplicat de llarg les visites al blog .Hem passat de 12.005 visites al 2016 a les 29.230 al 2017.

El blog recull  diferents activitats que es fan al territori, mostrant documents de referència elaborats pels professionals i també d’altres realitzats en col·laboració amb altres disciplines. El treball social sanitari s’explica en equip!!!

Esperem oferir aquest any nous continguts explicant el treball social sanitari que es realitza a la nostra institució.

Publicat dins de atenció especializada, atenció primària ICS, hospitals ICS

Social Diagnosis ha fet 100 anys

Ens sumem a l’homenatge que el nou número de la Revista de Treball Social (RTS) del Col·legi de Treball Social de Catalunya fa a Mary E. Richmond en el centenari de la publicació del seu llibre més emblemàtic: Social Diagnosis.

La RTS amb Pensant el diagnòstic social ens ofereix una oportunitat única per retrobar-nos amb els orígens del treball social a través de la més reconeguda de les seves pioneres i també ens facilita la reflexió sobre el que realment implica fer diagnòstic social .(1)

El llibre de Mary E. Richmond, publicat el 1917, és un tractat de metodologia de treball social. És un llibre extens, 511 pàgines, resultat de la recerca realitzada durant els quinze anys que la seva autora va dedicar a escriure’l. En ell trobem les conclusions a les quals Richmond va arribar després d’haver analitzat, amb l’ajuda d’altres dues expertes treballadores socials, informes socials, informes d’entrevista, diaris de camp i d’altra documentació corresponents a persones i famílies amb qui shavia treballat de manera continuada. La informació obtinguda es va complementar amb entrevistes realitzades a altres treballadores socials. Per tant estem parlant d’un dels primers estudis rigorosos del treball social, en el que se sistematitza metodologia i intervencions. Continua llegint

Publicat dins de General | Etiquetat com a

Efectivitat de la teràpia racional emotiva comportamental en la pràctica del treball social clínic: impacte en freqüentació mèdica i prescripció de psicofàrmacs

En diverses ocasions ens hem fet ressò en aquest blog del treball que porta a terme el Grup de treball social clínic i especialment la seva referent Carme Rovira que ha presentat en diferents fòrums el treball realitzat amb l’aplicació a la consulta de treball social de la tècnica de la Teràpia Racional Emotiva (TREC).  El núm. 86 d’aquest any de la Revista Trabajo Social y Salud ha publicat l’estudi:

Efectividad de la terapia racional emotiva comportamental en la práctica del trabajo social clínico: impacto en frecuentación médica y prescripción de psicofármacos (1)

Podeu consultar-lo en  en anglès  Effectiveness of Rational Emotive Behavior Therapy on Attendance and Psychopharmacological Agents Prescription

L’estudi, becat per l’ICS,  se centra en els pacients amb distímia que suposen un elevat cost sanitari a causa de  la seva hiperfreqüentació en consultes mèdiques i una elevada prescripció de psicofàrmacs, L’objectiu de l’estudi ha estat avaluar l’efectivitat de la tècnica de la  TREC portada a terme per una treballadora social sanitària (TSS) (grup intervenció GI)-respecte a l’atenció mèdica habitual (grup control GC), en pacients amb distímia en termes de freqüentació de visites a atenció primària i prescripció de psicofàrmacs.
El mètode utilitzat és l’assaig clínic no-aleatori d’un any de seguiment, amb anàlisi mitjançant regressió logística ajustada per Propensity Scores (PS). Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a , ,

Activa’t a casa. Un projecte a Cervera

Presentem el projecte Activa’t a Casa coordinat per la infermera Sara Ribera referent de comunitària i la treballadora social sanitària Pilar Martínez, ambdues del CAP Cervera (Lleida), un dels 15 centres que forma part del projecte COMSalut.
L’objectiu principal és l’estimulació cognitiva per retardar el deteriorament cognitiu, de persones grans amb dependència física i incapacitat per sortir del domicili, però que no presenten pèrdua de memòria o bé aquesta és lleu.

Des del centre sanitari es valora que aquestes persones d’atenció domiciliària es podrien beneficiar d’un servei d’estimulació per tal de retardar el deteriorament cognitiu, tot vinculant-los al moment i la realitat social, així com al seu entorn i buscant voluntaris per portar-ho a terme. Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a , , , , ,

Circuit d’atenció sanitària a persones refugiades. Una experiència a Manresa

El Dia Internacional dels Drets Humans, que consagra el dret universal a la salut i el benestar de les persones se celebra a tot el món avui, 10 de desembre, tot i que encara hi ha molta feina per fer, ja que els drets humans estan en qüestió diàriament a molts racons del planeta. El dret d’asil, recollit com un més entre els trenta articles de la Declaració Universal dels Drets Humans  aprovat ara fa 69 anys, és qüestionat.
Posem, però, en relleu que hi ha organitzacions, de tot el món que diàriament vetllen pel compliment d’aquests drets fonamentals.

Recuperem el resum presentat en el XX Congrés de Metges i Biòlegs de LLengua Catalana i que recull el Circuit d’atenció sanitària a persones refugiades   que es va activar a l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Sagrada Família de Manresa  als 40 refugiats, de múltiples procedències com es veu en el mapa, que van venir l’octubre de l’any passat a la ciutat i dels quals avui ja no en queda cap en el centre on van estar atesos.

D’aquella experiència es va valorar molt positivament el fet de tenir previament  establert un circuit d’atenció  en el moment d’arribada al centre sanitari. Com a aspectes a millorar destacar que cal reforçar les mancances de formació especifica del personal sanitari així com revisar i agilitzar el circuit de derivació a salut mental.
Aquest mes de desembre, i Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a , , , ,

Presentació del llibre “La entrevista en trabajo social”

Aquest dilluns s’ha presentat a l’Espai Bonnemaison de Barcelona el llibre “La entrevista en trabajo social”. Teresa Rossell, treballadora social i coautora del llibre juntament amb Pepita Rodriguez, treballadora social sanitària , han volgut actualitzar la primera edició de 1989.

L’entrevista és una de les eines fonamentals en el camp de les ciències socials, i té unes connotacions particulars en el Treball Social. El llibre parteix d’un recorregut des de l’evolució històrica del treball social i el paradigma de la salut integral i segueix abraçant diferents teories i conceptes que ens ajuden a comprendre i argumentar científicament les problemàtiques socials i la intervenció professional. Continua llegint

Publicat dins de General | Etiquetat com a