Documents de treball a l’ICS

En l’ espai “biblioteca: documents de treball a l’ICS” volem compartir els documents treballats pels diferents grups que desenvolupen coneixement en el marc de l’àrea de treball social, amb la finalitat d’estandarditzar procediments de treball en la prestació d’aquests serveis de treball social sanitari a l’ICS.