Biblioteca

En aquest espai de biblioteca volem compartir tant els documents treballats en el si de l’àrea de treball social de l’ICS com aquells que són d’interès per a la pràctica professional en un context disciplinari o multidisciplinari.