Experiència de treball social sanitari a l’Institut Català d’Oncologia en temps de pandèmia Covid-19

Des l’inici de la pandèmia la Coordinació de treball social de l’ICS  ha pogut comptar amb l’expertesa de les treballadores socials sanitàries de l’Institut Català d’Oncologia, que ens han aportat generosament el seu coneixement, per el desenvolupament de les línies d’atenció psicosocial a l’àmbit hospitalari. Avui ens aporten quina ha estat  la seva experiència aquests mesos de pandèmia.

Experiència de treball social sanitari a l’Institut Català d’Oncologia en temps de pandèmia Covid-19

Barbero, E.(*) Martinez, C. (**)Foix, S. Riera, G. Riquelme, M.( ***) Sala, S.Seguro, S.(***) Trujillo, C.(*) Oliva, C. (*) Vilchez, M. (*)

(*) Unitat Treball Social Sanitari ICO Hospitalet. (**) Unitat Treball Social Sanitari ICO Girona.(***) Unitat Treball Social Sanitari ICO Badalona.

Atesa la situació de declaració de Pandèmia pel Covid-19, les unitats de Treball social sanitari de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) en cada un dels seus territoris d’actuació, es van veure obligades a desenvolupar tot un conjunt de mesures per donar resposta a les situacions d’emergència social i sanitària sobrevingudes.

L’objectiu de la planificació de la intervenció en aquelles circumstàncies era donar una resposta immediata a la necessitat actual i prevenir situacions de danys posteriors. Els professionals de treball social sanitari com a part integrant dels serveis sanitaris de l’ICO i com equips amb capacitat i especialitzats en l’atenció sociofamiliar va creure prioritari atendre de forma integral les necessitats psicosocials dels pacients i les seves famílies

Per tant, en aquest context d’emergència, l’atenció psicosocial es defineix com el conjunt d’actuacions, que desenvolupen els treballadors i les treballadores socials, que tenen com a objectiu ajudar les diferents persones afectades per la situació d’emergència: directes, pacients i familiars, i d’altres que han intervingut en el procés (professionals, comunitat..), a resoldre els problemes, dificultats i necessitats de caire social (psicosocial) derivats d’aquesta situació d’emergència i/o alarma social. (Arricibita, AL, 2008).

 

 

 

 

Sota un mateix model, però atenent realitats diferents segons la ubicació de cada centre, ICO Hospitalet centre monogràfic càncer, ICO Badalona integrat amb l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i ICO Girona integrat amb l’Hospital Universitari Josep de Trueta, van adaptar els seus plans d’actuació a les necessitats emergents.

Dels diferents centres, la realitat més condicionant a l’hora d’implementar els plans d’actuació ha estat el nivell de confinament. La realitat de cadascun, en aquest sentit, ha estat diferent en funció de les mesures dels plans de contingència de cada hospital. Aquesta variable ha estat essencial a l’hora d’organitzar la intervenció de les tres unitats de treball social sanitari en aquest temps d’emergència adaptant-se a les famílies atenent
a la singularitat de cada hospital.
L’ICO, amb la visió d’una atenció integral i propera, davant la necessitat de confinament dels pacients en les àrees d’hospitalització i de les consultes externes , va generar que Treball Social Sanitari elaborés un pla de contingència que contemplava la cura de pacients i familiars, com a temes prevalents, s’exploraven si es podia fer un correcte confinament, si les necessitats bàsiques estaven cobertes i les circumstancies de l’ entorn
cuidador, amb el següents objectius:

*Pacients hospitalitzats i les seves famílies:

– Afavorir el suport i la contenció de les famílies en situació de crisis davant d’aquesta nova realitat.
– Construir vincle terapèutic que faciliti el procés d’adaptació a la situació actual.
– Elaborar de forma consensuada un pla d’intervenció coordinat amb l’equip assistencial,pacient i família.
– Facilitar el fluxe d’informació mèdica periòdicament a les famílies per garantir inclusió en el procés.
– Avaluar de forma proactiva i fer una atenció anticipatòria a les situacions de vulnerabilitat i risc de complicacions en els pacients que permeti la presencia familiar per a comiat o acompanyament a final de vida.
– Gestionar la ubicació a l’alta i la coordinació de recursos per tal de garantir la continuïtat assistencial del pacient.
– Detectar de forma proactiva necessitats psicosocials
– Detectar, explorar i intervenir respecte a les preocupacions sociofamiliars.
– Treballar per a la resignificació de les formes de cura familiar en
moment actual recuperant la capacitat cuidadora i l’apoderament.
– Psicoeducació d’aspectes emocionals i orientació en estratègies per
a l‘afrontament. Primers auxilis psicosocials.
– Garantir la continuïtat assistencials afavorint el seguiment del cas, una vegada el pacient fos donat d’alta tant a domicili com a Centre Sociosanitari, tenint en compte els plans de contingència tant dels equips d’atenció domiciliaria com del centres sociosanitaris.

*Pacients de consulta externa i les seves famílies:

Garantir la continuïtat assistencial d’aquells pacients i les seves famílies que prèviament a la situació d’Emergència estaven en seguiments per les unitats de Treball Social Sanitari o bé aquells nous casos detectats per els equips de l’àrea ambulatòria que requerien intervenció per la nostra part.
L’atenció que es realitza a les Consultes Externes s´ha reformulat per donar atenció durant la pandèmica. S’ha diversificat l’atenció oferint per una banda una avaluació i intervenció de les noves necessitats dels pacients ja coneguts i per una altre l’atenció realitzades a la primeres visites.
Ens hem centrat a actuar en els pacients que presentaven certa vulnerabilitat, en els coneguts, i en els atesos per TSS: pacients que viuen sols, d’edat avançada, llars amb pocs ingressos, col·lectius en risc –cuidador d’edat avançada tenint cura de pacient oncològic i fills que viuen fora de la província–, etc. En general, col·lectius en risc i pacients en situació de vulnerabilitat que podien ser més susceptibles a que augmentés la seva vulnerabilitat per la situació d’aïllament que generava la COVID19.

El treball conjunt i en xarxa amb les treballadores socials sanitàries i amb les treballadores socials de serveis socials bàsics i altres entitats han permès un contínuum assistencial

*Programa d’atenció al dol en situació d’Emergència:

Desenvolupat al centre de l’ICO Hospitalet on de forma ordinària ja està implementat des de fa anys el Programa d’Atenció al Dol en el que col.laboren estretament las unitat de TSO i PSO. Davant de la previsió del que suposaria l’arribada i efectes de la pandèmia vam
preveure l’adaptació del programa a la nova realitat d’Emergència sanitària, garantint una intervenció proactiva i preventiva per a tots els familiars dels pacients morts durant aquest període en el context d’hospitalització o donats d’alta a domicili o CSS.
Per això, es va establir un pla d’actuació del programa d’atenció al dol que garantís;
 una primera intervenció a les 72h de la mort del pacient,
 es facilités un telèfon de contacte i correu electrònic per a intervenció a demanda per aquelles situacions pròpies de l’impacte, del dolor, o de la dificultat per comunicar la noticia a les persones més vulnerables del entorn familiar
 o que per qualsevol altra raó requerissin una intervenció abans de les 72h programades.

A més a més, es va reformular la carta de condol institucional adaptant-la al context de la nova realitat i inclouent en ella la informació de la disponibilitat d’intervenció per part del
Programa d’Atenció al dol per aquelles persones que precisessin intervenció en funció de necessitats específiques.

*Docència, formació i documentació:

Els equips de treball social sanitari, plenament alineats amb les direccions assistencials i transversals de la institució han creat i participat en múltiples documents institucionals com a complement d’una atenció integral al pacient oncohematològic i les seves famílies:
– Elaboració Pla de contingència Treball Social Sanitari i les
actualitzacions pertinents.
– Desenvolupament del pla d’intervenció psicosocial per a
emergències sanitàries
– Desenvolupament del pla d’intervenció en atenció al dol en emergències sanitàries
– Procediment d’atenció i seguiment de pacients Onco-hematològics a CSS Hestia duran
– Procediment d’alta hospitalària al recurs sanitari de l’Hotel
– Procediment (pla) d’acció en acompanyament familiar al final de la
vida pacients amb COVID
– Participació aula ICO. COVID: I ara que fem?
– Participació en píndola formativa per a professionals sobre la feina feta des de treball social i cures pal·liatives en la situació de COVID
19. Disponible: Píldoras formativas sobre COVID-19 en el entorno de Cuidados Paliativos [Internet]. Madrid: Podcast Paliativos; 2020 .
Disponible a: http://www.podcastspaliativos.com
– Pla de reordenació de l ‘acompanyament al pacient hospitalitzat en període de COVID19

El treball social sanitari, sempre amb el suport de les direccions, ha treballat en coordinació amb la resta de treballadors sanitaris per garantir una equitat en l’atenció no només a pacients amb COVID i les seves famílies sinó, una atenció integral als pacients
oncohematològics i les seves famílies EN TEMPS DE COVID.

Aquesta entrada s'ha publicat en atenció especializada i etiquetada amb , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.