Grup de Millora de Treball Social entre Serveis Socials i Salut

Al districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona, s’ha fet un treball amb professionals de serveis socials i d’atenció primària de salut, ja que hi havia la necessitat compartida de millorar el treball conjunt entre els dos sistemes (Salut i Serveis Socials).

Existien algunes dificultats en els nivells de coordinació i treball conjunt entre serveis que no afavorien una comunicació fluida i un clima de suficient confiança pel treball conjunt.

El Grup de Millora s’emmarca en un procés de treball més ampli iniciat amb els nivells de direcció dels dos sistemes. L’abril de 2017 es va fer una primera reunió al Centre de Serveis Socials Cotxeres de Sants i es va apuntar la necessitat de crear espais de treball a diferents àmbits:

 • L’espai de direccions que, a més de trobades de districte, poden ser puntualment per zones.
 • El grup de millora en treball social per a dissenyar una proposta de protocols de treball i millora de la relació en l’activitat de coordinació entre els Centre de Serveis Socials (CSS) i els Centres d’Atenció Primària (CAP).

Amb aquest treball es pretenia:

 1. Definir circuits i canals de coordinació entre serveis.
 2. Generar bona dinàmica de treball i confiança.

I per fer-ho, calia específicament:

 • Millorar el coneixement dels professionals i els equips.
 • Definir circuits de relació per coordinació de casos de Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) i casos urgents o de gran complexitat.
 • Posar-los en funcionament i avaluar-los a curt termini.

Metodologia

Es va crear una comissió mixta operativa, formada per professionals de CSS i dels CAP per elaborar una diagnosi compartida de la situació actual de relació entre serveis mitjançant metodologia DAFO, a partir de les reflexions del grup de treball.

Fruit de la diagnosi, es va acordar la creació de grups de treball per a abordar les qüestions detectades. Els temes a treballar són els següents:

 1.  Circuits de derivació entre serveis.
 2.  El treball de cas conjunt.
 3.  Els espais de treball conjunt.

 

 1. Circuit de derivació i forma

Es van definir que existeixen 3 nivells d’intervenció:

Orientació a Servei

Quan la demanda no pertany al servei al qual arriba i s’orienta al ciutadà al servei pertinent. En aquest nivell no es requereix informació prèvia ni traspàs d’informació i es responsabilitza al ciutadà. No ha de generar expectatives a l’usuari: el servei receptor ha de valorar si el servei és susceptible de prestar-se. L’orientació a servei ha de ser, en la mesura del possible, filtrada (cal conèixer els criteris d’accés a l’altre servei).

Complementació de servei

Es produeix quan un servei és el referent del cas (és on està l’accent de la intervenció i es preveu que sigui així), hi ha un diagnòstic social i pla de treball marcat i, per algun aspecte de la intervenció, es precisa a l’altre servei per alguna cosa puntual. En aquest nivell de coordinació, cal traspàs d’informació i demanda motivada.

Tractament conjunt

En el moment que un servei detecta i valora una situació de complexitat que requereix la intervenció conjunta.

 1. Treball de cas conjunt

Un element a tenir en compte és que els sistemes de serveis socials i salut inicien intervencions a partir de paràmetres diferents: serveis socials intervé a partir de necessitat i salut intervé a partir del diagnòstic sanitari.

Un tema central que impacta notablement en el treball de cas és la confidencialitat de les dades i les possibilitats de traspàs entre ambdós sistemes de serveis. Aquest és un element de treball fonamental que caldria abordar a nivell jurídic. Algunes iniciatives com  el Projecte Pilot d’Intercanvi de dades socials i sanitàries (HC3-SIAS) i el  Protocol de Maltractament de la Gent Gran  suposen algunes millores en aquest aspecte, però no resolt el conjunt de situacions que es donen en el treball diari.

El treball de cas conjunt està indicat en els casos complexos entenent per complexitat aquelles situacions de vulnerabilitat o fragilitat (no tant d’abordatge sinó del context) que per les necessitats siguin sentides o no, precisen un abordatge integral per la seva contenció o millora de la situació.

 1.   Espais de treball conjunt entre serveis

Per tal de promoure el bon funcionament dels espais de treball entre serveis es valora la creació d’un Grup Motor per territori composat per la Direcció del CSS i els professionals de salut que es designin (entenem l’abast territorial igual al d’un CSS).

Funcions:

  • Vetllar pel procés de treball conjunt entre CAP i CSS del territori.
  • Programa les activitats conjuntes a realitzar durant el curs.
  • Calendarització d’activitats.
  • Organització dels diferents tipus de sessions de treball programades.
  • Recull de les conclusions treballades els espais de trobada.
  • Organització de l’avaluació del procés.

Accions:

Organitzar els espais comuns i el procés de treball conjunt per tal que es porti a terme.

Aquest projecte es va finalitzar després de més d’un any de treball i actualment està en fase de pilotatge.

Anuncis
Aquesta entrada s'ha publicat en atenció primària ICS i etiquetada amb , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.