Intervenció grupal psicoeducativa al Centre d’Atenció Primària Santa Clara de Girona

El grup que ha elaborat aquest projecte, iniciat en 2016, està format per Anna Palomeras, metgessa,  i  Montserrat Clot, treballadora social sanitària (TSS) del centre de salut Santa Clara de Girona. El projecte s’ha basat  en el “Protocol d’intervenció grupal psicoeducativa per a pacients amb depressió lleu/Moderada a l’atenció primària“,  el “Curs/Taller: Gestió i maneig de grups psicoeducatius a l’atenció Primària (2015)” i en la formació especifica en creixement personal i tècniques de les conductores.

L’objectiu és afavorir l’autocura i la corresponsabilitat del pacient en el seu estat de salut i s’adreça a  persones d’entre 18 i 75 anys que estiguin en un moment d’afectació per un trastorn adaptatiu lleu.

La intervenció grupal consta de 7 sessions d’una durada d’una hora i mitja, amb periodicitat setmanal, conduïdes per dos professionals del CAP Santa Clara de Girona (metgessa i TSS), i una 8a sessió de seguiment, al cap de tres mesos d’haver finalitzat el grup.

El nombre de membres que assisteixen a l’activitat, pot oscil·lar d’entre 9 a 15 persones. Es realitzen dos grups anualment, un a la primavera (abril-maig) i un altre a la tardor (octubre-novembre).

Circuit de derivació:

1. El metge, infermera i psicòloga de l’equip, detecten a la persona candidata amb diagnòstic de depressió lleu, trastorn adaptatiu i/o trastorn d’ansietat lleu. Informen de la posada en funcionament del grup i si el pacient s’hi mostra receptiu, complimenten el full de derivació. També podem venir per iniciativa pròpia o derivats d’altres serveis. Es realitza una entrevista de selecció i acollida  prèvia conduïda per les dues responsables de l’activitat grupal. El pacient en aquesta entrevista complimenta el qüestionari de depressió de Beck i una escala per valorar l’ansietat “Overall Anxiety Severity and Impairment Scale”(OASIS).

Si qüestionari de Beck és ≥ 10 i <30 punts: inclusió al grup.

Si qüestionari de Beck és <10 o ≥ 30 punts: exclusió del grup.

En aquest cas es deriva a la psicòloga per intervenció individual i/o per activitat grupal conduïda per la psicòloga, que treballa amb trastorns mentals més greus.

En l’entrevista es recullen les variables que es consideren oportunes per emmarcar el cas (situació personal, familiar, laboral….) que també són determinats a l’hora de decidir la inclusió o no al grup.

En finalitzar l’activitat grupal es fa una nova avaluació dels pacients del grup amb els mateixos qüestionaris anteriors.

Es realitza també una sessió de retrobament amb l’objectiu d’avaluar la situació de cada membre del grup al cap de 3 mesos de l’acabament del bloc inicial de les sessions. Es fa una nova avaluació dels pacients del grup mitjançat els qüestionaris anteriors, per valorar l’evolució des de la finalització de l’activitat grupal fins al moment actual.

Coordinació amb l’equip

Al llarg de totes les fases de desenvolupament del projecte, es fan quan es requereixen, reunions de coordinació amb el metge/metgessa de l’assistent a l’activitat grupal i s’anota a la història clínica de la persona la seva evolució setmanal  i final.

Estructura de les sessions

1a sessió. Presa de contacte amb el grup. Objectius de la sessió:

• Presentació dels components del grup (professionals i participants) i de com es desenvoluparà l’activitat.
• Presentació del fil conductor de totes les sessions i amb què es basa el treball que proposem: les emocions.

2a sessió. Pensaments negatius i pensaments positius. Objectiu de la sessió:

• Fer present i posar consciència en el tipus de pensament que regeixen la nostra manera de fer, per tal, d’activar un canvi.

3a sessió. Activació conductual. Objectiu de la sessió:

• Facilitar una nova visió de l’estat depressiu, per tal d’identificar els comportaments d’evitació que ajuden a mantenir-lo.

4a sessió. Com cuidar-se per avançar. Objectius de la sessió:

• Presa de consciència de la importància de l’autocura. Com cuidar-se per avançar
• Presa de consciència de l’ús del temps: el ritme d’activitat diari, el sentit de la competència i la capacitat de gaudir
• Presa de consciència de la importància de l’alimentació i l’exercici físic per al bon funcionament de l’organisme i pel nostre estat emocional.

5a sessió. Autoimatge-Autoestima.Objectiu de la sessió:

• Presa de consciència de la importància de l’autoimatge. Millorar l’autoimatge, l’autoconfiança, la sensació de benestar i la qualitat de vida

6a sessió. Assertivitat.Objectiu de la sessió:

• Conèixer i usar estratègies de bona comunicació que facilitin l’assertivitat

7a sessió. Comiat. Objectiu de la sessió:

• Recull i conclusions del que ha esdevingut el grup per a cada un dels participants

8a sessió. Retrobament. Objectiu de la sessió:

• Sessió de seguiment per valorar l’evolució dels membres del grup

Anuncis
Aquesta entrada s'ha publicat en atenció primària ICS i etiquetada amb , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.