Programa d’intervenció sistemàtica des del Treball social sanitari en els pacients PCC al servei de Medicina Interna

Presentem els resultats del Programa d’intervenció sistemàtica des el treball social sanitari (TSS) adreçat a pacients crònics complexos (PCC) del servei de Medicina Interna del Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). Aquesta intervenció s’engloba dins la línia d’atenció al pacient PCC que incorpora també la valoració de la Ufis de Geriatria.

Consten dades de 132 pacients valorats i registrats a la història social  (SIUAC) en 2017.

Val a dir que en diferents moments de l’any no s’ha pogut donar resposta a la demanda del Programa per càrregues assistencials.

Aquests pacients han estat de mitjana de 10,38 dies a l’hospital aquest 2017.

S’ha de fer esment a que no hi ha servei de TSS en festius i caps de setmana.

Comparant les dades d’estada dels pacients valorats per TSS en el 2016 i el 2017 observem que els temps en tots dos anys es mantenen constants. La intervenció del TSS no allarga l’estada hospitalària, és el temps en activació del servei de treball social la que pot condicionar-la. Que el tempsd’intervenció/tractament social es mantingui constant en aquest tipus de pacient ens pot assenyalar una tendència per la planificació d’intervencions per part dels equips de TSS. L’aplicació del procés d’intervenció del TSS: (estudi, diagnòstic i tractament) sobre la persona, però també sobre tota la família o xarxa social del seu entorn necessita els seus tempos. La necessitat de complementar mirades i detectar mancances s’estableix també com un eix del Programa.

Estada segons destinació a l’alta:

Dades destinació en clau de gènere:

Les dades del pacients valorats per TSS mostren una diferencia significativa en la destinació a l’alta en la variable Centre Residencial i/o CSS dels pacients MCC en clau de gènere. Elles son traslladades en major nombre a CSS i/o Centres residencials.

Dels pacients valorats es disposen de dades de l’Escala de Gijón de 84 pacients. L’agudització dels malats, el mal pronòstic, la institucionalització prèvia o disposar de cuidadora 24 hores son criteris per no recollir el Gijón pels TSS.

Recordem que l’escala distingeix:

De 5 a 9 Situació Bona/Acceptable situació social

De 10 a 14 Existeix risc social

Més de 15 Problema social/Deteriorament social sever

Els pacients valorats en els quals disposem d’Escala de Gijón s’han distribuït en un tant per cent més elevat en una situació social de risc. Els homes han presentat una major proporció en el rang de Situació social bona. Les dones  per contra han estat en un rang major tant en Situació social de risc com en Deteriorament social sever.

Aquesta diversitat en el gènere aniria en la línia de l’esperança més gran  de vida en dones i del fet  que aquestes, a més de viure més, acostumen a fer-ho soles.És per això que aquest 2018 des de l’equip de TSS volem aprofundir en l’anàlisi de la destinació dels pacients PCC en clau de gènere. Aquest 2018 s’ha introduït l’Escala de Gijón versió Barcelona i s’està monitorant la puntuació en cada una de les àrees.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis
Aquesta entrada s'ha publicat en hospitals ICS i etiquetada amb , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.