Dia Europeu de la Mediació

Com cada any el dia 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació. Aquesta data no és casual, és la data en què -ara ja fa 20 anys- es va publicar la Recomanació núm. R (98) 1 per tal de promoure la mediació als estats membres de la Unió Europea.

La mediació és un sistema de gestió de conflictes no adversarial on una tercera persona imparcial i neutral -el mediador/a- ajuda a dues o més parts a trobar solucions acordades entre elles, per tal de posar fi a les seves controvèrsies. La participació en la mediació és totalment voluntària i confidencial. En tot cas, les parts podran validar jurídicament el resultat dels acords.

Durant els darrers anys la mediació s’ha anat implementant exponencialment, ja no només dins l’àmbit familiar, sinó també en àmbits tan diversos com l’escolar, l’esportiu, de les organitzacions el d’accidents de trànsit, entre d’altres.

Però un dels àmbits on la mediació té un paper primordial, és sens dubte en les organitzacions sanitàries. En els centres de salut sorgeixen conflicte de diversa índole. Per una part poden aparèixer conflictes intrafamiliars relacionats amb la cura d’una persona gran, en diverses temàtiques com les relacionades amb l’ingrés a cures pal·liatives, atenció a salut mental, unitats de cures intensives, o en el cas de menors, especialment en situacions de divorci i/o adopció. També sorgeix la problemàtica comunicativa entre professionals i usuaris que entre altres motius poden ser derivades de la diversitat cultural, percepció de tracte incorrecte, demores en l’atenció o de mala praxi. I finalment també poden existir conflictes derivats  de desavinences o competitivitat entre grups o equips, o manca d’habilitats comunicatives entre comandaments i els professionals, els quals poden mermar la correcta atenció als usuaris. Finalment també la mateixa convivència dels professionals és un factor que pot derivar en conflictes interpersonals.

Una de les funcions pròpies de la professió del treball social és la gestió dels conflictes. És en aquest sentit que els professionals del treball social de salut intervé en diverses situacions on ha de posar en pràctica habilitats,  tècniques i estratègies emprades en la gestió positiva del conflicte, per tal de poder avançar en la seva intervenció social, dins del seu rol professional. Però utilitzar aquestes habilitats mediadores no signifiquen que el professional del treball social sigui mediador/a, ja que la mediació ha de garantir la imparcialitat i neutralitat. En aquells casos que des de treball social es considera que hi ha un conflicte que dificulta la intervenció, i/ o que no hi ha problemàtica social, sinó únicament comunicativa hauria de derivar a mediació, de la mateixa manera que faria amb altres serveis especialitzats com en el cas de psicoteràpia, assessoria jurídica, etcètera. La mediació permet desencallar situacions “enrocades” i la continuïtat assistencial des del treball social, treballant de forma col·laborativa treball social i mediació. Per aquest motiu la mediació ha d’esdevenir un més dels recursos dels treballadors socials de salut.

El Col·legi Oficial de Treball Social disposa d’un Servei gratuït d’Informació Mediadora així com un llistat de mediadors habilitats a qui poder adreçar-se. L’avantatge que el mediador provingui de la professió de treball social és que coneixen el context d’intervenció (famílies, infància, comunitats, persones amb diversitat funcional i grups vulnerables).

Per altra part, el pròxim 7 i 8 de juny se celebrarà a Barcelona el I Congrés de Mediació en Salut, on persones expertes en l’àmbit europeu aportaran la seva experiència en aquest àmbit d’intervenció i es debatrà les dificultats per la seva implementació.

Entrada elaborada per Artur Roman. Treballador Social i Mediador

 

 

Aquesta entrada ha esta publicada en General, Jornades i Congressos. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.