Efectivitat de la teràpia racional emotiva comportamental en la pràctica del treball social clínic: impacte en freqüentació mèdica i prescripció de psicofàrmacs

En diverses ocasions ens hem fet ressò en aquest blog del treball que porta a terme el Grup de treball social clínic i especialment la seva referent Carme Rovira que ha presentat en diferents fòrums el treball realitzat amb l’aplicació a la consulta de treball social de la tècnica de la Teràpia Racional Emotiva (TREC).  El núm. 86 d’aquest any de la Revista Trabajo Social y Salud ha publicat l’estudi:

Efectividad de la terapia racional emotiva comportamental en la práctica del trabajo social clínico: impacto en frecuentación médica y prescripción de psicofármacos (1)

Podeu consultar-lo en  en anglès  Effectiveness of Rational Emotive Behavior Therapy on Attendance and Psychopharmacological Agents Prescription

L’estudi, becat per l’ICS,  se centra en els pacients amb distímia que suposen un elevat cost sanitari a causa de  la seva hiperfreqüentació en consultes mèdiques i una elevada prescripció de psicofàrmacs, L’objectiu de l’estudi ha estat avaluar l’efectivitat de la tècnica de la  TREC portada a terme per una treballadora social sanitària (TSS) (grup intervenció GI)-respecte a l’atenció mèdica habitual (grup control GC), en pacients amb distímia en termes de freqüentació de visites a atenció primària i prescripció de psicofàrmacs.
El mètode utilitzat és l’assaig clínic no-aleatori d’un any de seguiment, amb anàlisi mitjançant regressió logística ajustada per Propensity Scores (PS).

Destacar en els resultats que el percentatge d’individus observat amb disminució en la freqüentació va ser del 47,9% en GC i del 77,5% en el GI (OR=3,75, p=0,021). El percentatge d’individus amb disminució en la prescripció en la prescripció de psicofàrmacs va ser  de l’11,4% en el GC i del 47,8% en el GI (OR=7,14, p=0,006).

Com a conclusions podem afirmar que la tècnica de la TREC realitzada a la consulta de la TSS augmenta la proporció de pacients que disminueixen la prescripció de psicofàrmacs i la freqüentació de visites a l’atenció primària al cap d’un any.
Aquest estudi ens mostra que el treball social pot assumir la intervenció psicosocial mitjançant la tècnica de la TREC a l’atenció primària, el que suposa una gran aportació de la salut del pacient amb distímia- sovint crònicament medicat i no prioritzat pels especialistes de salut mental- així com en  l’eficàcia del centre de salut.

Apostem per continuar estudiant l’efectivitat de la TREC en relació a la qualitat de vida i l’estat d’ànim.  Finalment dir que la importància de la TREC a l’atenció primària hauria de ser avaluada formalment i a mig-llarg en termes de cost-efectivitat.

(1)Rovira Aler,C,Almeda Ortega J, Fuentes Leiva MI, Fernández Bonet X, Cunillera Puértolas O, Edo Izquierdo I (2017) Efectividad de la terapia racional emotiva comportamental en la práctica del trabajo social clínico: Impacto en frecuentación médica y prescripción de psicofármacos.Revista de Trabajo Social y Salud (86) Pàg 7-16

 

Anuncis
Aquesta entrada s'ha publicat en atenció primària ICS i etiquetada amb , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.