L’avantatge del treball proactiu . Aportacions en el procés de reconeixement del grau de dependència

La llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) defineix la dependència com “l’estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una altra persona o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per a la seva autonomia personal”.

La resolució del grau de dependència permetrà realitzar el programa individual d’atenció (PIA) per part de l’Equip de Serveis Socials Bàsics, els treballadors socials dels centres sociosanitaris, o de centres residencials de la xarxa pública, segons el cas, per accedir als recursos que preveu la llei.

L’any 2016 es van rebre 41.490 sol·licituds de primeres valoracions i 42.071 revisions de grau, de les quals un 54% van ser persones majors de 80 anys.

Els treballadors socials sanitaris  (TSS) assessoren  persones potencialment beneficiàries del grau de dependència i/o als seus familiars i atenen, tant les situacions sobrevingudes de dependència a centres hospitalaris, sociosanitaris com proactivament als centres d’atenció primària de salut (CAP).

El treball d’equip amb metges i infermeres dóna les condicions per fer una detecció acurada de les persones que poden ser beneficiàries del dret i també, en situacions específiques, per coordinar-se amb els Equips de valoració de dependència (SEVAD) que acudeixen al domicili de l’interessat.

La intervenció per informar dels drets individuals recollits a la LAPAD als pacients susceptibles d’acollir-s’hi és un dels indicadors que configuren l’Estandard de Qualitat Assistencial (EQA) dels TSS  en els CAP.

El valor d’un conjunt de variables predefinides (Escala de Barthel, test de Peiffer, i test de LOBO) permet identificar mensualment les persones assignades al CAP  no institucionalitzades i que són tributàries del dret. El TSS pot revisar i confirmar la possible adequació i fer la intervenció social ajustada a persona i entorn tenint en compte la trajectòria de la malaltia.

L’any 2016 es va confirmar la formalització de la sol·licitud a 15274 pacients.

Aquest treball proactiu dels TSS, estructurat des de fa quasi 10 anys pel Grup de sistemes de registre de treball social a l’ICS, és propi de l’atenció primària de salut catalana.

Veure més en aquest enllaç Persones amb dependència del   Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

 

 

Aquesta entrada s'ha publicat en atenció primària ICS i etiquetada amb , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.