Servei d’Ajuda a Domicili a Manresa.Una experiència de col·laboració

Amb una experiència de més de 15 anys, ja que es va signar conveni amb l’Ajuntament de Manresa l’any 2000,ens fem ressò del   Servei  d’Ajuda  a  Domicili   gestionant per les Àrees Bàsiques de Salut de l’ICS i el Programa d’Atenció Domiciliària Equip de Suport (PADES) a la ciutat de Manresa.

Durant aquest darrer any, el 2016 han estat ateses pel Servei d’Ajuda a Domicili 72 persones.

Destacar:

73,6% dones i 20,3% homes

25% 80-85 anys i 23,6% 85-90 anys

33% viu amb la seva parella,  21% viuen sols

La fórmula més habitual és una atenció de 2 hores setmanals en dies alterns durant un mes que  a vegades es prorroga  fins als dos mesos, si  només  és  una hora  setmanal.

El servei prestat en la majoria dels casos és d’atenció personal, especialment “la higiene personal de la persona” com  l’activitat més habitual i en la qual es fa suport a la família que atén al malalt, seguit de la realització dels àpats o la compra d’aliments.

La problemàtica principal detectada el 2016 és “la limitació funcional per la vellesa”, un 38,8%, i reflecteix possiblement el sobre envelliment de la ciutat de Manresa, però també s’ha de tenir en compte que tots els casos de persones amb necessitat d’atenció pal·liativa s’han  inclòs sota  aquest  epígraf. En  segon  lloc destacar la dependència  transitòria, un 26,3% i d’altres, un 11%,tenen   dependència  permanent   i  necessiten   atenció especialment després d’una davallada funcional o per motius de salut.

Pel que fa a l’origen de la demanda: la sol·licitud del servei a domicili sol venir per part dels fills el 31,6% o per part de la seva parella l’11,3%, i un 8,8% pel mateix usuari.

Cal observar un canvi significatiu respecte aquests últims anys: el 27,8% de la demanda ve per part del professional sanitari i el 8,8% d’altres treballadors socials. Podem interpretar que són manresans i manresanes ateses en el Programa d’Atenció Domiciliària (ATDOM) i/o pels equips de les ABS i/o PADES, i els seus  professionals, coneixedors del servei, estimulen la demanda.

El motiu de la baixa del servei és perquè aquella situació s’ha resolt en el 51,3% dels casos, el 31,9% són per altres motius com: ingrés a centres sociosanitaris o Hospitalització d’aguts,en centre residencial,…, un 4% són defuncions i un 5,5% han acabat derivats al servei domiciliari municipal. .

Podríem afirmar que el perfil d’usuari del 2016, ha estat:
Una persona major de 80 anys, majoritàriament dona, que viu amb parella o els fills, afectat per limitacions funcionals de la vellesa amb una malaltia física crònica associada que li produeix alguna dependència temporal.

Aquest mateix perfil s’ha anat repetint des de l’any 2000 en el qual vàrem iniciar la prestació d’aquest servei municipal via les Àrees Bàsiques de Salut de l’ICS. No hi ha hagut canvis significatius ni amb la implantació de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència (LAPAD).

En la majoria dels casos el servei més utilitzat és la higiene a la persona, sigui com a cura o com a educació a la família o cuidador amb el qual conviu.

La dona continua essent la cuidadora principal, sigui l’esposa, la filla, la jove… tot i que cada vegada hi ha més homes cuidadors. Cal destacar la disminució de persones que viuen soles, en aquests últims anys i que els professionals sanitaris detecten que tenen alguna necessitat d’atenció domiciliaria.

Podeu consultar el Procediment SAD Manresa ICS i  la   Memòria SAD 2016.

 

 

 

 

Anuncis
Aquesta entrada s'ha publicat en atenció primària ICS i etiquetada amb , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.