Grup de criança multifamiliar al CAP Vinyets Sant Boi de Llobregat

Des de l’equip de Pediatria, s’ha observat durant molt de temps ,que la criança dels nens en les últimes dècades s’està desenvolupant entre els diferents membres que conformen les famílies; pares, àvies, tiets, escoles bressol, cuidadors informals, etc.cap-vinyets-1
Aquesta realitat ha posat de manifest que no sempre hi ha prou eines de suport, diàleg i cohesió entre els diferents cuidadors; i la xarxa comunitària no és prou sostenidora.

Tots aquests factors comporten que les famílies nuclears del nadó, s’angoixin i presentin dificultats per establir vincles sans amb els infants, i fins i tot, en un percentatge no massa elevat, s’ha observat algunes manifestacions somàtiques d’aquest malestar.
La situació de crisi econòmica també ha contribuït a incrementar aquests problemes en la criança dels infants, incrementant les dificultats per conciliar vida familiar i laboral; de tal manera que ens trobaven amb un gruix de llars molt estressades amb l’arribada del nou membre i amb dificultats per tolerar els processos naturals de creixement dels nens, el que objectivament repercuteix de manera negativa en la salut infantil.
vinyets2Davant d’aquesta situació, des de l’Equip de pediatria i Treball social sanitari del CAP Vinyets, es va plantejar un abordatge de caràcter preventiu, i un mètode de treball en grup.

Mètode

El mètode escollit va ser el treball en grup, i es va decidir així perquè aquesta metodologia permet als components del grup generar patrons de comportament i afrontament dels problemes que es generalitzen a altres situacions de la vida quotidiana; alhora que es considera l’entorn ideal per tal que les persones revisin les seves necessitats i objectius de manera col·lectiva, obtenint el suport per a si mateixes i pels altres membres del grup.

El grup gira entorn dels conceptes “Primum non nocere” (el primer no fer mal), i la Cura, tant del grup com dels conductors.Per això es compta amb la supervisió d’una psiquiatra especialitzada en anàlisi de grups externa a la nostra institució.

El grup de Criança Multifamiliar està adreçat a les famílies amb nadons d’1 a 4 mesos.
Estan convidats tots els membres que participaran activament en la criança de l’infant. Pares, avis, tiets i altres persones significatives; i està restringit només a les famílies de l’àrea d’influència de la nostra àrea bàsica de salut, ja que no es pot obrir a resta del municipi per manca de disponibilitat horària.

Es realitzen quatre sessions de 90′ en la sala d’actes del CAP amb una periodicitat de 3 setmanes, en general les quatre sessions es corresponen amb la finalització del permís de maternitat/paternitat.

El grup està conduït per diferents professionals de l’EAP Vinyets, amb formació i experiència en conduccions de grups, com són, una pediatre, una treballadora social sanitària, una infermera pediàtrica i un/a psicòleg/a. Aquest últim professional és extern a la nostra institució.

Objectius

1- Millorar la qualitat de vida de les famílies, disminuint la seva ansietat, fomentant el diàleg i la cohesió tant dins de la família com entre les diferents famílies.

2- Fomentar l’autonomia i des medicalització dels problemes que no són pròpiament orgànics

3- Detectar possibles situacions de risc, tant per part de la mare com del nadó (depressió postpart, trastorns severs de salut mental, dificultats per establir un vincle)

4- Ajudar a les famílies a clarificar rols i a treballar el procés d’apropament/ separació, per prevenir patologia emocional en els nens i millorar l’adaptació familiar al moment d’incorporació dels pares a la feina

Conclusions

Tot i que a l’inici d’aquesta proposta de treball es va considerar una conducció de tipus psicoeducatiu, la mateixa dinàmica dels grups ens ha fet replantejar-lo cap a un nivell més psicoterapèutic.

Fins ara s’han realitzat 9 edicions. Inicialment es realitzaven dos anuals, però donada la satisfacció obtinguda pels participants i el benefici secundari que proporciona a l’equip de pediatria, en l’actualitat s’està realitzant de manera continuada, excepte en els períodes de vacances.

Les avaluacions són de tipus qualitatiu, ja que després de fer una revisió bibliogràfica ens van adonar que no existeix cap eina en el nostre territori per fer altre tipus d’avaluació.
En elles les famílies expressen: Haver après molt (inclús quan ja tenien altres fills), valoren com a positiu el fet de disposar d’un espai per si mateixos on no sentir-se sols i poder compartir les preocupacions, alhora que es troben menys angoixades; i com a negatiu consideren que les quatre sessions són insuficients i els agradaria ampliar la durada.

Anuncis
Aquesta entrada s'ha publicat en atenció primària ICS i etiquetada amb , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.