Ètica i Treball Social Sanitari ICS

El treball social sanitari participa en el Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció Primària ICS

Molts autors han contextualitzat la relació directa entre ètica i treball social. “Josefina Fernández (2000) indica com aspectes ètics vinculats al treball social, els drets dels individus, entre els quals es troba el dret a decidir i per això el dret a l’autodeterminació o autonomia, el benestar social o política social i la lluita contra la desigualtat i opressió, aspecte, aquest últim, relacionat estretament amb el concepte de vulnerabilitat”

Des de l’any 2006 la Mariola Sánchez Pérez, treballadora social sanitària de l’Àmbit Barcelona Ciutat és membre del Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció Primària a l’ICS. Amb la seva participació  ressalta la importància i relació del treball social sanitari en els comitès d’ètica assistencial a l’ atenció primària de salut i en els hospitals de l’ICS on existeix una llarga història participativa.

M Sánchez, recorda que l’ètica i el treball social van lligats per definició de l’objecte de la disciplina. El treball social és una disciplina que promou el canvi, la resolució de problemes en les relacions humanes, l’empoderament de les persones per augmentar el seu benestar, “-també intervenim entre les persones i la Comunitat i/o amb la Comunitat per millorar el benestar de les persones i defensem per sobre de tot els Drets Humans i la Justícia Social principis fonamentals per la nostra professió”. Un altre principi que els treballadors socials defensem sovint és el de l’Autonomia del Pacient, “-moltes vegades actuem com a mediadors entre les persones vulnerables, les seves famílies i altres professionals sanitaris”.

Per que necessitem la bioètica? Per què cada vegada tenim més dubtes, conflictes i problemes morals i ètics en el nostre dia a dia de pràctica assistencial. Ens trobem amb una societat on cada vegada hi ha més pluralitat d’idees i creences, diversitats de cultures i valors ètics. I a més tenim l’ús de les tecnologies de la informació, l’accés a diferents informacions confidencials, multitud de professionals que intervenen en l’atenció assistencial del mateix pacient i diversos serveis del benestar prestant atenció en escenaris que precisen de coordinació d’informació i sobretot la lluita diària per una justícia distributiva i equitativa per a  tothom.

En  2003 es crea el Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció primària de Salut (CEA) promogut per la Fundació Gol i Gurina. L’any 2013 a instàncies de l’Institut Català de la Salut es formalitza la seva adscripció a l’ICS. El CEA és un comitè consultiu, multidisciplinari i no remunerat. Està format per metges, infermeres, una farmacòloga, un ginecòleg, una filòsofa, una treballadora social sanitària, una advocada de l’assessoria jurídica de L’ICS, una representant de la Unitat d’Atenció a l’Usuari, un secretari tècnic i una representant de la Direcció Assistencial que és de la qui depenem dins l’organigrama de l’ICS. En total el CEA té 13 membres.

https://ceaapics.wordpress.com

Com a història:

La bioètica és una branca dins de l’ètica que fa l’abordatge dels principis de la conducta dels éssers humans relacionada amb la vida, sigui vida humana, animal o vegetal, però a més a més contempla l’estudi del medi on la vida es desenvolupa. Podem  dir que és una disciplina molt jove, el primer document que estableix una perspectiva ètica internacional és la declaració dels Drets Humans de 1948. Posteriorment està la declaració de Helsinki en 1964, sobre els drets humans en investigacions clíniques i en 1979 es publica l’informe Belmont sobre els principis ètics i orientadors per a la protecció dels éssers humans en l’experimentació.

A 1979 T.L. Beauchamp i J.L. Childress defineixen quins són els Principis  de la bioètica:

 • No Maleficència
 • Beneficència
 • Justícia (justícia distributiva)
 • Autonomía

-“No em detindré a analitzar en profunditat cada principi per que més o menys els professionals i els treballadors socials sanitaris tenim clar que és el que volen dir:  no podem fer mal , hem de mirar pel be de les persones, la justícia:com a distribució dels recursos dels que disposem i finalment hem de fer prevaldre l’autonomia de la persona; és ell el que decideix que vol i que no vol”.

A nivell estatal a Oviedo l’any 1997 es crea el conveni per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l’ésser humà relatiu a les aplicacions de la biologia i la medicina. I en 2002 es regula l’Autonomia del pacient i drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica

A Catalunya destaquem la llei 21/2000 del 29 de desembre sobre els Drets de la informació respecte de la Salut i l’Autonomia del Pacient i la Documentació Clínica, actualitzada molt recentment, a l’octubre del 2015.

Actualment apliquem els principis de la bioètica, entre d’altres, a:

 • Problemes ètics derivats de les professions sanitàries
 • Problemes de la investigació científica, i en particular en la investigació biomèdica.
 • Problemes ecològics, de medi ambient i biosfera
 • Influència social i política de totes les qüestions anteriors..
 • I els grans temes que es deliberen, entre d’altres, podríem parlar de: La Reproducció humana, intervencions sobre el patrimoni genètic, envelliment i mort digne, trasplantaments, Confidencialitat, Consentiment Informat, fecundació assistida, clonacions, etc.

En el CEA d’atenció primària de l’ICS, els objectius pels que treballem són:

 • Vetllar per la protecció i el respecte dels drets i deures dels pacients i dels professionals.
 • Assessorar, des del punt de vista ètic, en la presa de decisions clíniques, sociosanitàries i organitzatives.
 • Elaborar orientacions i recomanacions en situacions o casos que generin o poden generar conflictes de tipus  ètic
 • Sensibilitzar i formar en actituds ètiques dins de la Institució
 • Contribuir a la millora de la Qualitat Assistencial
 • Promoure la reflexió i el comportament ètic en la presa de decisions clíniques en el SI de l’Atenció Primària de Salut.

Des del Treball Social Sanitari és molt important tenir en compte que en les qüestions que tracta la bioètica en general,  influeixen molt aspectes socials com són: la religió, la ideologia, els valors i principis morals, les experiències viscudes per cada persona… La confrontació de diferents posicionaments tècnics davant d’una mateixa qüestió és una característica important per al treball social. Les Reflexions són molt enriquidores per què hem d’arribar, sumant amb totes les disciplines,  a un punt de convergència de pensaments i diferents maneres d’abordar i gestionar la Vida.

Moltes gràcies!

…a tots els treballadors socials sanitaris que sumen en els CES i avui especialment a la Mariola Sánchez Pérez, treballadora social sanitària de l’equip d’Atenció Primària Ramon Turró  de Barcelona.

 

 

Aquesta entrada s'ha publicat en atenció primària ICS i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.