Conchita Peña és investida nova Degana del Col·legi de Treball Social de Catalunya

Conchita Peña Gallardo, ha estat investida Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) per un mandat de quatre anys, fins al  2021.

Substitueix en el càrrec a Núria Carrera i Comas, degana els darrers vuit anys, amb voluntat de donar continuïtat a la tasca de la seva predecessora i amb l’objectiu de “situar el treball social com a eix central de les polítiques d’atenció directa als més vulnerables”.

La nova degana de les treballadores i els treballadors socials forma part de la direcció assistencial de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, on ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional, com a responsable d’Atenció a la Ciutadania i Treball Social. És especialista en mediació i resolució de conflictes i en l’atenció en situacions d’emergència i catàstrofes. Els darrers anys ha presidit el Consell de Deontologia professional del TSCAT i ha format part del Comitè d’ètica de Serveis Socials de Catalunya, així com del Comitè de Bioètica de l’Hospital Vall d’Hebron. Continua llegint

Publicat dins de General

Comissió permanent per seguir els casos de violència masclista a l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats del Vall d’ Hebron

La comissió multidisciplinària d’atenció a les víctmes de violència masclista, creada el març passat i promoguda per la Unitat de Treball Social, integra metges ( dels serveis de Cirugia Ortopèdica i Traumatologia, de Cirugia Plàstica i Cremats i de Medicina Física i Rehabilitació), personal d’infermeria, personal administratiu i de treball social entre els seus membres

Es reuneix cada dos mesos i s’adreça a la millora  de l’atenció, detecció i seguiment dels casos de violència masclista atesos en el servei d’urgències del centre.El seu objectiu és aprofundir en la sensibilització de la resta de professionals davant aquests casos i vetllar pel compliment dels circuits d’atenció social a  les víctimes.És la primera del seu tipus a un centre hospitalari català. Vall d’Hebron disposa des de l’any 2010 d’un protocol d’actuació per atendre els casos de violència masclista, que ja ha estat actualitzat.

 

Els membres de la comissió, Ricard Palao, Natàlia Diaz, M. Aurora Vilella, Fanny Galeano, Araceli Bafalluy, Antònia Urbano, Judith Sanchez Raya. Absents: Lledó Batalla i Eric Rodríguez.(1) Continua llegint

Publicat dins de hospitals ICS | Etiquetat com a , , ,

Programa de continuïtat social al pacient d’urgències a l’Hospital de Bellvitge. Unitat de curta estada.

La Unitat de curta estada d’urgències (UCEU) disposa de 24 de llits per a persones amb patologia crònica descompensada que requereix menys de 72 hores des del moment d’ingrés.
En la Memòria de Treball Social a la UCEU es recull  que  en el període 2015/2016 ( abarca els mesos de setembre a juliol) el servei de treball social sanitari  ha atès 230 pacients a l’UCEU (10% del total d’ingressos). L’edat mitjana ha estat de 82,5 anys, dels quals un 57% eren dones. Majoritàriament, la intervenció ha sigut pel Programa de Subaguts  (un 59% aproximadament); la resta d’interconsultes han vingut, de professionals interns: 16,5% infermeria i 14% metges. Dels pacients atesos, la majoria té família i són amb qui conviuen i exerceixen el rol de cuidadors; en un percentatge molt baix dels usuaris no hi havia xarxa social de suport.

 

 

 

 

 

 

La problemàtica principal per la qual s’ha intervingut és per un motiu referent a la salut, tot i que en el 33% dels pacients, es combinava problemàtica de salut i de l’entorn.En l’àmbit de recursos de suport destacar que un 14% s’organitzaven amb els recursos personals o familiars propis, la resta disposava de recurs sanitari i/o social activat.

Continua llegint

Publicat dins de hospitals ICS | Etiquetat com a , , , ,

Comitè de malalties minoritàries

A l’Hospital Universitari  Germans Trias i Pujol més de 800 professionals participen en comitès i comissions. Els comitès assistencials reuneixen tots els especialistes implicats en el diagnòstic i el tractament de les malalties més complexes per garantir la màxima coordinació i qualitat.

La Unitat de Treball Social de l’Hospital, composta per 7 professionals,atén i orienta els pacients i acompanyants en les problemàtiques de caràcter social derivades de la seva estada o de la seva malaltia i participa en diferents activitats de l’hospital.

Una de les aportacions es realitza en el Comitè de malalties minoritàries, que es reuneix mensualment. Les malalties minoritàries (MM), també anomenades rares, són un grup molt nombrós integrat per més de 7.000 condicions clíniques que tenen una baixa prevalença en la població

La presència del treballador social permet incorporar la visió de la continuïtat en l’atenció sociosanitària i d’enllaç amb la xarxa social de suport.

El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) s’ha adherit al Documento de recomendaciones para la búsqueda de soluciones en el ámbito de la senfermedades raras que inclou un seguit de recomanacions amb mesures i solucions pràctiques per defendre,promoure i millorar la situació que pateixen les persones afectades per aquestes malalties. S’ aposta per l’abordatge integral per el que s’ha signat  conveni de col·laboració per la millora de la formació dels professionals. Continua llegint

Publicat dins de hospitals ICS | Etiquetat com a ,

Treball de grups a Manlleu: Una experiència a compartir

“La cosa més amorosa que podem fer per algú és acceptar el lloc del camí en què es troba”
Deepack Chopra

Sovint, des de la consulta del Treball Social Sanitari, ens trobem a les entrevistes consultes relacionades amb situacions d’esgotament, de desànim, estrès i fins i tot de molt  de patiment. Darrere de la majoria de problemàtiques que ens planteja la població no és estrany trobar  gairebé sempre una figura femenina que fa de referent i punt de suport d’altres membres de la família. Són dones sotmeses a importants factors estressants, de diferents tipus, que assumeixen el rol cuidador (en sentit ampli) moltes vegades sense ser conscients del que això implica; i les conseqüències d’aquesta sobrecàrrega tarden poc temps a fer-se evidents  en diferents trastorns d’ansietat.

En la majoria de casos treballem amb les dones de manera indirecta mitjançant l’abordatge de la demanda principal, oferint alternatives per millorar l’atenció a la persona malalta o depenent, a la persona per la qual la dona està preocupada. La tècnica habitualment utilitzada és l’entrevista on realitzem un treball de suport i contenció, però hi ha vegades en què la vivència de patiment no resta prou continguda en aquest espai…I el seguiment d’aquestes situacions, incrementant les visites amb el professional ,poden reforçar el discurs de la dona-cuidadora instal·lant-se en elles la sensació d’infortuni i patiment. Per intentar trobar una alternativa al tractament d’aquestes situacions sorgeixen els grups d’ajuda mútua i altres tècniques de treball grupal.

En l’àmbit de l’Atenció Primària de Salut, els trastorns d’ansietat constitueixen un important problema de salut a causa de la seva alta prevalença i a les repercussions sobre la qualitat de vida de les persones que les pateixen i les seves famílies. Per aquest motiu, des als 2015 al CAP Manlleu,  la infermera Fina Guzmán i la treballadora social sanitària M. Mercè Rico varen començar a engegar grups de suport dirigits a Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a , ,

L’ICS i el Banc Farmacèutic signen un conveni per facilitar l’accés a la medicació de forma gratuïta a persones sense recursos

L’atenció als col·lectius més desfavorits i el treball conjunt per superar els handicaps han estat la principal funció del treball social des dels seus orígens, per tant, també l’atenció a la desigualtat. La intervenció dels treballadors socials sanitaris s’adreça a l’abordatge de les dificultats socials que comporta la presència d’una malaltia o el risc de patir-ne, que es fa més evident en col·lectius vulnerables i que provoquen desigualtats en salut com recollíem a la VI Jornada de treball social als Equips d’Atenció Primària de Salut” les desigualtats en salut: fem-les visibles.

L’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya inclou l’observatori sobre els efectes  de la crisi en la salut de la població. A  Crisi i salut   es confirma amb dades, un cop més, l’impacte que té sobre la salut la pobresa i la vulnerabilitat.

Dificultats, que en el tema que ens ocupa pot suposar deixar la salut en segon pla per afrontar altres necessitats de subsistència familiar. En aquests casos, l’accés a la medicació prescrita i la consegüent adherència al tractament també queda ressentida.

A partir de l’experiència iniciada a l’Àmbit Barcelona el 2015 aquest any L’Institut Català de la Salut (ICS) i l’Organització no governamental (ONG) Banc Farmacèutic ha impulsat un treball conjunt per facilitar l’accés de forma gratuïta a la medicació prescrita a persones amb vulnerabilitat econòmica que tenen un pla de medicació amb un cost econòmic elevat.

Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a , , , ,

Servei Trànsit: Atenció a la salut de les persones trans

La identitat de gènere és una expressió de la diversitat humana. Aquesta diversitat implica un ampli ventall de possibilitats en la manera d’identificar-se i expressar-se respecte al gènere. Des del Servei Trànsit, considerem que sols la persona pot definir quina és la seva identitat i com la vol o la pot expressar i quines necessitats requereix en aquest procés. Per tant, no es podrà negar ni obligar a cap persona a ajornar necessitats que ella mateixa consideri necessàries en el seu procés ni es pot qüestionar la identitat de cap persona, tingui l’edat o les circumstàncies que tingui.

L’objectiu principal del servei, és acompanyar a les persones trans* en les seves necessitats i decisions respecte a la identitat sentida, no hi ha una única manera de ser trans*, per això és fonamental escoltar activament el relat del seu procés d’autoidentificació i autoacceptació de la seva identitat sentida, el suport que té de l’entorn (afectiu, educatiu, laboral, etc.) i les necessitats i dubtes que pugui tenir respecte al seu procés, reconeixent i no qüestionant en cap moment la seva identitat.

A l’equip interdisciplinari trobem una Infermera/Llevadora, 2 Psicòlogues, Metge de família, administratiu/agent de salut, Ginecòloga i Treballadora social. La funció de les professionals i els professionals de Trànsit és oferir la informació suficient i objectiva sobre les diferents possibilitats en cada fase del procés per tal que cada persona pugui prendre decisions lliures informades, sentint-se acompanyada pel professional. Continua llegint

Publicat dins de atenció especializada | Etiquetat com a ,

L’avantatge del treball proactiu . Aportacions en el procés de reconeixement del grau de dependència

La llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) defineix la dependència com “l’estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una altra persona o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per a la seva autonomia personal”.

La resolució del grau de dependència permetrà realitzar el programa individual d’atenció (PIA) per part de l’Equip de Serveis Socials Bàsics, els treballadors socials dels centres sociosanitaris, o de centres residencials de la xarxa pública, segons el cas, per accedir als recursos que preveu la llei.

L’any 2016 es van rebre 41.490 sol·licituds de primeres valoracions i 42.071 revisions de grau, de les quals un 54% van ser persones majors de 80 anys. Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a , ,

Fent possible la prescripció social: Treball en xarxa a Castellar del Vallès.

Amb un treball assentat els últims 20 anys Castellar del Vallès esdevé una referència a tenir en compte per la consolidació del treball en xarxa que es realitza al municipi i que resumeix les paraules de la Dra. Isabel Martínez Díaz, Directora de la Unitat de Gestió d’Atenció Primària (UGAP) de Castellar del Vallès, Sant Llorenç, Polinyà i Sentmenat “Arribar junts és el principi, mantenir-se junts és el progrés i treballar junts és l’èxit”.

Plàcida López, treballadora social sanitària (TSS) al Centre d’Atenció Primària, i la Dra. Isabel Martínez, van exposar aquesta setmana a les TSS de Gerència Territorial Metropolitana  Nord les accions realitzades, especialment pel que fa a la prescripció social al municipi.

A la presentació Treball en xarxa:Una estructura consolidada a Castellar del Vallès (1996-2016) podeu veure una síntesi del treball realitzat que dimensiona la prescripció social en el marc del teixit comunitari construït.

Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a , , , ,

Una Finestra Oberta al Món per engrandir capacitats

L’exposició “Una Finestra Oberta al Món” dels artistes d’AMPANS als Centres d’Atenció Primària (CAP) té inici l’any 2010 a Sallent  i ràpidament es va fer extensiva a diferents centres del territori. És una activitat organitzada des del treball social dels centres.

AMPANS és una fundació amb una trajectòria de més de 50 anys d’història al costat de les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental, i en risc d’exclusió.

 

Des  d’aquest  compromís  amb  les persones i amb el territori, treballen per promoure l’educació, la qualitat de vida i la inserció laboral,  procurant suports  i   acompanyament  en  la capacitació, empoderament i xarxes de relació de les persones per a les quals treballem. Acompanyen i    donen suport a les persones i a les seves famílies en serveis d’escola d’educació especial,  formació,   treball,  atenció diürna, ocupació terapèutica, acolliment residencial, lleure, esport i tutela, fomentant l’autonomia i el respecte als drets i oportunitats.

Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a ,