Teixint l’atenció Social Sanitària en el Dia Mundial del Treball Social

El pròxim 20 de març, Dia Mundial del Treball Social, les treballadores socials de l’ICS ens trobarem a l’Hospital de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat on hem preparat una jornada  que porta per títol Teixint l’atenció Social Sanitària teixim vincles

Recuperem així les jornades iniciades a la mateixa ciutat, el 1997 i que podeu consultar a la biblioteca del Blog a Memòries de Jornades i Congressos

Aquesta jornada pretén ser un punt de trobada dels professionals del treball social, afavorir el vincle i el sentit de pertinença al col·lectiu, compartir i socialitzar experiències i impulsar les línies de treball social sanitari, tant a l’atenció primària com als hospitals de l’ICS.
La trobada s’adreça a professionals de treball social sanitari de l’ICS i als de medicina i d’infermeria, així com a altres professionals de l’ICS interessats en el tema.

Anuncis
Publicat dins de atenció primària ICS, hospitals ICS, Jornades i Congressos

Prescripció social i salut. Formació a Girona.

S’ha finalitzat a Girona la sisena edició del curs de formació del Programa Prescripció Social i Salut ”Perspectives i eines per la implementació de la prescripció social des l’atenció primària”.

La formació és desenvolupada per l’equip de prevenció i promoció de la salut mental de la Sub-direcció General de Drogodependències. Agència Salut Pública.

La prescripció social (PrS) és un mecanisme formal per a què l’atenció primària proporcioni alternatives no sanitàries a pacients amb aïllament social o risc de patir-lo i/o símptomes que van des de malestars de la vida fins a símptomes lleus o moderats de depressió o ansietat.

La docència ha anat a càrrec de Jordina Capella, Coordinadora de programes de prevenció i promoció de la salut mental de la Sub-direcció General de Drogodependències i Montserrat Jara, treballadora social sanitària.

En diferents ocasions ens hem fet ressò en el blog de la Prescripció social  ja que  ha agafat força aquests últims anys en el nostre entorn.

Afegir  que l’Observatorio de Salud de Asturias ha publicat la Guia de recomendación de activos en el sistema sanitario .Des  de treball social sanitari, Jordi Riba  i Pepita Rodríguez, de la Gerència territorial de Barcelona, han format part del grup revisor del document.

 

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a , , ,

Cita a Pamplona

El pròxim 10,11 i 12 de maig es celebra a Pamplona el XIII Congreso Estatal de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud  amb el títol de “Mapas, Rutas, Destinos del Trabajo Social Sanitario”.

L’anterior congrés, del quan ens en vam fer ressò en aquest blog amb les aportacions realitzades, va tenir lloc a Madrid el 2015  amb el títol  Trabajo Social Sanitario: Ciudadania y Salud 

En aquesta edició, com en les anteriors, es prevista la participació de treballadores socials sanitàries de l’ICS.

Publicat dins de Jornades i Congressos

Acció a Barcelona per reduir la burocràcia a les consultes iniciada des de treball social

De tots és sabut que els professionals de medicina sobretot, però també d’infermeria, han de realitzar múltiples informes de salut per a la sol·licitud de recursos aliens al sistema sanitari: servei d’atenció domiciliària, teleassistència, ingressos per respirs, etc.

A l’Àrea de Treball Social de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat, conscients de l’excessiva burocratització de les consultes, hem realitzat un treball conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona per intentar reduir-lo, i que a més, la seva realització sigui una acció que aporti valor a la persona.

És per això que, el juny de 2017 vam iniciar reunions amb l’Institut Municipal de Serveis Socials i amb directius i treballador socials del CAP Rio de Janeiro per impulsar una prova pilot, que consistia a substituir l’informe de salut que es demanava pel servei d’ajut a domicili, de 4 pàgines i que havien de realitzar a mà metges i infermeres conjuntament, per l’informe d’infermeria de l’Estació clínica d’atenció primària (ECAP), realitzat directament per infermeria. Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS | Etiquetat com a , ,

X Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico y V Conferencia Nacional del Paciente Activo

Els dies 1 i 2 de març s’ha celebrat a Saragossa el X Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico y V Conferencia Nacional del Paciente Activo 

Victòria Mir, Coordinadora de treball social a l’ICS, va participar en la taula rodona: “Planes individuales Cy C: cuidados concretos y compartidos”. L’objectiu de la taula era presentar la visió polièdrica dels plans individualitzats, ajudant a definir com elaborar-los, com seguir-los i com reajustar-los d’acord a les circumstàncies personals que van apareixent en l’evolució de la malaltia del pacient crònic.

Aquesta col·laboració es va fer amb el suport de la  Asociación española trabajo social y salud (AETSYS).

El Congrés va rebre comunicacions, casos clínics i pòsters que pròximament seran consultables en obert.

Dolors Olmos, treballadora social sanitària (TSS) de Santa Coloma de Gramenet forma part del grup d’autors que va presentar la comunicació oral Experiencia de un grupo de cronicidad , que recull el procés realitzat aquests últims 4 anys i el pòster Evaluación del impacto de una acción formativa en la calidad de los registros del Plan individualizado y compartido (PIIC)

(1) Foto cedida per Bianca Beltrán

Publicat dins de General, Jornades i Congressos | Etiquetat com a ,

Abordatge de la cronicitat i/o complexitat des del treball social sanitari a l’Àmbit d’Atenció Primària de Lleida

A causa de l’envelliment de la població, des dels últims anys estem notant un increment constant en el nombre de persones que pateixen patologies cròniques. La complexitat d’aquest tipus de població tensa, en gran mesura, el nostre sistema sanitari. Aquest fet té com a conseqüència la creació de diferents projectes que intenten abordar aquesta problemàtica.
Dins d’aquest marc, neix a Lleida el projecte de l’Atenció a les necessitats complexes i a la cronicitat, on el treball social té un paper destacat. El programa basa la seva actuació en dos vessants: una part més proactiva, que identifica les possibles problemàtiques socials i sanitàries de la població crònica per tal de treballar-les i evitar la seva agudització i per altra banda, una més reactiva, en què es vol intervenir en situacions ja aguditzades que requereixen intervencions immediates, per tal de pal·liar la situació.
Descripció dels objectius específics del projecte: Continua llegint

Publicat dins de atenció primària ICS, hospitals ICS | Etiquetat com a , , ,

Programa d’intervenció sistemàtica des del Treball social sanitari en els pacients PCC al servei de Medicina Interna

Presentem els resultats del Programa d’intervenció sistemàtica des el treball social sanitari (TSS) adreçat a pacients crònics complexos (PCC) del servei de Medicina Interna del Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). Aquesta intervenció s’engloba dins la línia d’atenció al pacient PCC que incorpora també la valoració de la Ufis de Geriatria.

Consten dades de 132 pacients valorats i registrats a la història social  (SIUAC) en 2017.

Val a dir que en diferents moments de l’any no s’ha pogut donar resposta a la demanda del Programa per càrregues assistencials.

Aquests pacients han estat de mitjana de 10,38 dies a l’hospital aquest 2017.

S’ha de fer esment a que no hi ha servei de TSS en festius i caps de setmana.

Comparant les dades d’estada dels pacients Continua llegint

Publicat dins de hospitals ICS | Etiquetat com a ,

Entitats del Tercer Sector i Sistema Català de Salut. Presentació de tesi doctoral

El passat 16 de febrer, i dins de l’àmbit de les sessions clíniques organitzades per Treball Social de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat,  es va presentar el treball Entidades del Tercer Sector y el Sistema Catalan de Salud tesi doctoral de Sociologia elaborada per M. Mercè Canet, treballadora social sanitària de l’Àmbit.

El treball s’ha realitzat sobre la base de la constatació professional de l’existència de persones que no poden cobrir les seves necessitats sanitàries en medicació, odontologia, ulleres i ajuts tècnics perquè no estan a la cartera de serveis del Servei Català de la Salut. Això coincideix amb la desaparició de la sanitat d’un model de beneficència i amb l’aparició d’entitats que faciliten o financen aquestes prestacions sanitàries.

S’estudia l’organització interna de les entitats i en quina mesura i en quines circumstàncies es consideren serveis de salut i en quines altres estan vinculades a les prestacions de tipus social. També es Continua llegint

Publicat dins de General | Etiquetat com a , , ,

Projecte de Consulta de Pediatria Social: Posem èmfasis a treballar des de la prevenció!

Giuliana Karina Rios, treballadora social sanitària (TSS) de l’Hospital MaternoInfantil  de Vall d’Hebron ens explica el projecte de Consulta de Pediatria Social.

La infància és un període de gran vulnerabilitat, en la qual els factors genètics, familiars interactuen amb l’entorn i altres determinants que condueixen a una complexa combinació d’efectes i resultats en salut física i  emocional. En la interacció d’aquests sistemes pot produir disfuncions que situïn al menor en situació de risc.

Estudis internacionals han demostrat que en la majoria dels casos de maltractament, el menor havia arribat a patir episodis o circumstàncies que li col·locaven en una situació de risc psicosocial(1)

L’observació i detecció d’aquests indicadors és fonamental per iniciar un treball preventiu. Aquest constitueix l’objectiu principal de la Consulta de Pediatria Social , des d’on es pretén donar un enfocament interdisciplinari i interdepartamental a les situacions de risc psicosocial.
La Unitat de Treball Social  Sanitari de l’Hospital MaternoInfantil de l’Hospital Vall d’Hebron, conscients de la  responsabilitat legal i ètica en la protecció dels menors  i de la complexitat d’aquestes problemàtiques, ha impulsat la creació de la Consulta de Pediatria Social  composta per pediatres, psicòleg, psiquiatre i TSS  que ofereixen un abordatge integral d’aquestes situacions de gran complexitat social. Continua llegint

Publicat dins de hospitals ICS | Etiquetat com a , , ,

Violència de gènere. Perspectiva del treball social sanitari d’un hospital d’aguts

El sector salut és primordial a l’hora de donar respostes preventives i reactives a la violència masclista com vam recollir a l’entrada del passat novembre.

Es requereix d’un abordatge multidiscipinari per poder abordar de forma eficaç les situacions de violència de gènere. La morbiditat associada a aquest tipus de violència justifica que les víctimes sol·licitin reiteradament atenció sanitària

Presentem la perspectiva des d’un hospital d’aguts amb l’estudi retrospectiu realitzat per la Unitat de treball social de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. S’analitza el perfil social, la tipologia de suport i els recursos utilitzats en l’atenció de la dona víctima de violència de gènere.
L’estudi analitza les dades relatives a les entrevistes realitzades per les treballadores socials sanitàries (TSS) en la pràctica habitual a l’hospital. Inclou a 82 dones, de les quals 9 (11%) van requerir ingrés, valorades durant el període 2009-2017. Continua llegint

Publicat dins de hospitals ICS | Etiquetat com a , , ,